Không chỉ chăm sóc về da và vóc dáng, mà mùi hương trên cơ thể cũng…