(BeautyVietNam) – Đà Lạt là một thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam, được CNN đưa vào danh sách những địa điểm bị bỏ qua của châu Á năm 2017.  Đà Lạt thu hút cả khách du lịch trong nước, hơn 800.000 khách du lịch và khoảng 80.000 khách du lịch nước ngoài mỗi năm. Đây cũng là địa điểm trăng mật yêu thích của đất nước.

Nguồn: Folk & Folk

Related Posts